Zadzwoń

+48 609 112 096

 

email:

kontakt@accfinconsulting.pl

Kontakt:

e-mail
telefon
pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Biuro rachunkowe

Usługi księgowe

Księgi rachunkowe

 

Księgi rachunkowe prowadzimy w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości. Zakres usług obejmuje w szczególności:

 • kontrolę nad kompletnością, prawidłowością oraz terminowością prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki,
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych ( w tym księgi główne, pomocnicze, ewidencja ŚT oraz WNiP, ewidencje VAT)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • kalkulacja rezerw, kalkulacja podatku odroczonego
 • opracowanie i wdrażanie zasad polityki rachunkowości
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
 • przygotowywanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych
 • współpraca z audytorami oraz organami kontroli skarbowej
 • sprawozdawczość INTRASTAT
 • sprawozdawczość statystyczna GUS oraz NBP
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządzania

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 

Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzimy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów oraz Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakres usług obejmuje w szczególności:

 • dokonywanie wpisów do księgi,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie innych ewidencji podatkowych,
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy,
 • przekazanie przedsiębiorcy informacji o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do zapłaty,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i VAT,
 • rozliczanie składek ZUS właściciela
 • rozliczanie rocznego zeznania podatkowego  PIT-36/PIT-36L,
 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli podatkowych,
 • raportowanie zgodnie z wytycznymi Klienta.

 

 

Ryczałt ewidencjonowany

 

Usługa w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego obejmuje:

 
 • ewidencję ryczałtu,
 • ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
 • wykaz i amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.
 

 

 

 

 

Created in WebWave CMS